Inwestycje drogowe, most i chodniki w latach: 2019 – 2023

 1. Worwowa w Chabówce – wartość 50 387,20 zł
 2. Laskówka w Rdzawce – wartość 229 341,30 zł, pozyskane 80 000 zł
 3. Kaczmarczykowa w Chabówce – wartość 267 472,73 zł, pozyskane 100 000,00 zł
 4. Liskówka w Ponicach – wartość 144 755,17 zł pozyskane 60 000 zł
 5. Łukaszówka w Rdzawce – wartość 82 686,75 zł
 6. Zagrody w Chabówce – wartość 44 379,51 zł
 7. Piłatówka w Rdzawce – wartość 50 887,51 zł, pozyskane 25 443,00 zł
 8. Sołtysówka w Ponicach – wartość 159 217,42 zł
 9. Litwinówka w Rdzawce – wartość 52 210,28 zł
 10. Krupówka w Ponicach – wartość 135 192,80 zł
 11. Cieślówka w Rdzawce – wartość 171 274,97 zł
 12. Zborkówka w Ponicach – wartość 247 718,20 zł, pozyskane 100 000 zł
 13. Dudkówka w Rdzawce – wartość 276 000 zł, pozyskane 60 000 zł
 14. Miśkowcówka 173 066,90 zł, pozyskane 50 000,00 zł
 15. ul. Gilówka (fragment) – wartość 29 129,08 zł
 16. ul. Ruchu Oporu – wartość 510 418,87 zł
 17. ul. Smrekowa – wartość 877 111,07 zł, dofinansowanie 493 043,00 (na poz. 16 i 17)
 18. ul. Kasprowicza – wartość 1 594 643,83, pozyskane 1 088 460,00 zł
 19. ul. Tetmajera – wartość 986 417,88 zł, dofinansowanie 530 245,00 zł
 20. ul. Traczykówka – wartość 1 064 601,48 zł, dofinansowanie 410 111,00 zł
 21. Al. 1000 -lecia – wartość 480 214,68 zł, dofinansowanie 234 524,00 zł
 22. ul. Nowy Świat – wartość 1 526 988,35 zł, dofinansowanie 1 002 337,00 zł
 23. Obiekt mostowy na Poniczance – wartość 4 191 341,50 zł, dofinansowanie 2 737 968,44 zł
 24. ul. Brzozowa – wartość 1 089 528,16 zł, dofinansowanie 343 042,00 zł
 25. ul. Słowackiego – wartość 1 159 592,34 zł, dofinansowanie 619 049,00 zł
 26. ul Gorczańska – wartość 385 287,12 zł, dofinansowanie 209 951,60 zł
 27. ul. Wójtowicza – wartość 461 018,45 zł, dofinansowanie 297 956,00 zł
 28. ul. Poniatowskiego (górna) – wartość 653 333,33 zł, dofinansowanie 401 155,00 zł
 29. Al. 1000-lecia (górna) – wartość 958 821,30 zł, dofinansowanie 646 469,00 zł
 30. ul Zgody – wartość 602 602,60 zł, dofinansowanie 391 076,00 zł
 31. ul. Podhalańska do Leśniczówki – wartość 128 174,86 zł
 32. ul. Sądecka boczna – wartość 49 121,75 zł
 33. ul. Poniatowskiego
 34. oś. Sierantówka
 35. oś. Do Gila –  wartość 8 754 542,97 zł, dofinansowanie 7 939 193,47 zł (pozycje 33, 34, 35)
 36. ul. Bystra – wartość 3 846 001,71 zł, dofinansowanie 1 900 000,00 zł
 37. Deptak do parku
 38. ul. Chopina
 39. ul. Kręta – wartość 3 909 539,76 zł, dofinansowanie 3 830 368,00 zł (pozycje 37, 38, 39)
 40. 1. Chodnik, przejście Na Banię R-Z – wartość 83 702,09 zł
 41. 2. Chodnik oś. Orkana (Przedszkole Nr 1) wartość – 82 933,85 zł
 42. 3. Chodnik, na Jana Pawła II – wartość 60 000,00 zł
 43. 4. Chodnik, zejście do parku (Nowy Świat) – wartość 96 094,99 zł
 44. 5. Chodnik w Ponicach – pozyskane 3 mln + gmina 350 000,00 zł
 45. 6. Chodnik na cmentarzu w Zarytem – wartość 123 907,86 zł
 46. 7. Budowa przejścia dla pieszych ul. Jana Pawła II wartość 99 990,35 zł, dofinansowanie 57 226,00 zł.
 47. 8. Budowa przejścia dla pieszych ul. Poniatowskiego, wartość 128 032,91 zł, dofinansowanie 77 628,00 zł.

Całkowita wartość wszystkich inwestycji drogowych to 44 564 571,84 zł.

Kwota pozyskanych środków to 31 185 245,51 zł.

Środki własne gminy wynoszą 13 379 326,33 zł.