Wnioski z audytu w gminie i spółkach gminnych

W 2019 r. został przeprowadzony audyt i na podstawie tego dokumentu, informacji od pracowników i własnych spostrzeżeń starałem się ustalić stan faktyczny i zaproponowałem zmiany w funkcjonowaniu gminy i spółek miejskich.

Stan zastany w Urzędzie i spółkach miejskich w 2018 r. Proponowane zmiany
Spółki są miejskie a w Urzędzie brak jest kompletu dokumentów dotyczących naszych spółek, np. uchwał o powołaniu Rad Nadzorczych, statutu spółki Pilnie uaktualnić braki, by komplet dokumentów ze spółek miejskich znalazł się w Urzędzie Miasta.
Brak kontroli, dokumentów i nadzoru właścicielskiego Po każdej Radzie Nadzorczej w spółkach wszystkie dokumenty mają być przekazanie w komplecie do Gminy.
Brak strategi rozwoju w szpitalu i ZK Pilne opracowanie strategi dla spółek miejskich.
Brak kontroli wew. w naszych spółkach u Urzędzie Miasta Powołanie wydziału kontroli (audytor wewnętrzny).
W szpitalu Zarząd przedstawił plan naprawczy (dokument jest nie do przyjęcia) Pilne opracowanie nowego programu naprawczego.
Spółka Komunalna powinna zarabiać, ale nie może być tak, że jedynym zleceniodawcą jest miasto Bezwzględnie szukanie nowych stałych klientów na zewnątrz.
Wysokie koszty energii Konieczność organizowania przetargów na energię by obniżyć koszty i wykonanie dokumentacji na wymianę oświetlenia i złożyć wnioski o środki.
Zbyt drogie środki czystości dla szkół Zorganizowanie wspólnego przetargu na środki czystości dla wszystkich szkół.
Poważne braki sprzętowe w szkołach Konieczność pilnego zakupienia komputerów do szkół i pracowni komputerowych.
Wysokie koszty korespondencji Jeżeli tylko można to wysyłamy kilka pism do mieszkańca w jednej kopercie, lub w wersji elektronicznej.
Wiele kar finansowych za brak odpowiedzi na zapytania w ramach dostępu do informacji publicznej Bezwzględnie odpowiadamy w terminie w ramach dostępu do informacji publicznej, jeżeli nie wymaga to przetwarzania danych.
Wysokie koszty funkcjonowania gminy – Miasto nie może mieć tylko kosztów, musi też zarabiać Płatne parkingi, optymalizacja kosztów zatrudnienia, zejście z kosztów w szaletach ogólnodostępnych.
Mamy dłużników, musimy dać im możliwość odpracowania długu Wprowadzenie regulaminu „Odpracuj dług” dla ZGM-u.
Odpowiedzi dla mieszkańców po terminie, nie przestrzeganie KPA Sprawy które możemy załatwiamy na bieżąco, np. czy teren jest w strefie rewitalizacji w miarę możliwości w tym samym dniu.
Nie wszystkie zadania były realizowane przez formułę przetargową i ogłoszenia na BIP Zmiana regulaminu zamówień publicznych.
Fatalny gminny zasób mieszkaniowy administrowany przez ZGM Zatrzymać sprzedaż dobrych lokali, pozbywanie się lokali w stanie najgorszym jeżeli znajdą się chętni. Znaleźć możliwości budowy nowych lokali mieszkaniowych dla mieszkańców. Pilny remont istniejących zasobów.
Wysokie koszty funkcjonowania szkół. Duża dopłata gminy do oświaty w przeliczeniu na ucznia. Dokładna analiza ilości urodzeń. Zwiększenie ilości dzieci w szkołach poprzez tworzenie przy każdej szkole oddziałów przedszkolnych. Przeniesienie przedszkola z budynku prywatnego do budynku gminnego.
Wysokie koszty za odpady komunalne Bezwzględnie uruchomienie sortowni, szukanie nowych odbiorców odpadów w niższej cenie.