Szanowni Mieszkańcy naszej Gminy Rabka-Zdrój!

            „Politycy mają skłonność do myślenia o następnych wyborach, a nie o następnym pokoleniu, a przecież o następnych pokoleniach, nie o doraźnym sukcesie winien myśleć mąż stanu”, jak mówił Ronald Regan, 40-ty prezydent Stanów Zjednoczonych. Mądrych warto słuchać, więc w życiu jestem wierny dewizie: wszystko co robię, robię z myślą o przyszłym pokoleniu, a nie o następnych wyborach!

            Nie każdy ma świadomość, że środki otrzymywane od rządu na szkoły i przedszkola są niewystarczające na ich utrzymanie. Gmina Rabka-Zdrój w 2019 r. otrzymała subwencję oświatową w wysokości 15 152 450,05 zł. Natomiast wydatki wyniosły 22 513 484,03 zł. To oznacza, że do oświaty musimy dołożyć ponad 7,3 mln zł z własnych środków. To pieniądze, których brakuje na inne potrzebne zadania. Dla przykładu: największe koszty generuje Szkoła Podstawowa nr 1 – 2 747 078,02 zł. Na tę szkołę dostajemy dofinansowanie w wysokości 1 538 425,13 zł, co oznacza, że brakujące 44 % wydatków dokłada Gmina. Ponadto na terenie naszej Gminy funkcjonuje 5 przedszkoli niepublicznych oraz 1 niepubliczny punkt przedszkolny, którym Gmina przekazała dotację w wysokości 899 282,91 zł, 1 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Najświętszej Rodziny z Nazaretu, której została przekazana dotacja w wysokości 1 014 107,50 zł oraz 3 żłobki, które otrzymały dotację w wysokości 313 250,00 zł (350,00 zł miesięcznie na każde dziecko).

            Kiedy obejmowałem funkcję Burmistrza Rabki-Zdroju, w listopadzie 2018 r., zadłużenie naszej Gminy wynosiło 25 645 588,59 zł, nie licząc zobowiązań szpitala, które wynosiły 7 237 709 zł. Kosztuje to Rabkę-Zdrój 4 280 388 zł rocznie. Tyle rocznie musimy zabezpieczać pieniędzy na spłatę długu i odsetek. To mocno ogranicza możliwości inwestycyjne Gminy. Warto przypomnieć, że dochody budżetu Gminy Rabka-Zdrój na 2019 r. były planowane w wysokości 71 911 811,35 zł. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych na koniec 2019 r. zamknie się kwotą 82 647 423,35 zł.

 

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

W 2019 r. Gmina Rabka-Zdrój pozyskała następujące środki zewnętrzne:

 • 202 924,00 zł na remont drogi gminnej ul. Ruchu Oporu nr K364545 w Rabce-Zdroju, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Całkowita wartość zadania to 510 418,87 zł.
 • 290 119,00 zł na remont drogi gminnej ul. Smrekowa nr K364548 w Rabce-Zdroju, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Całkowita wartość zadania to 840 570,17 zł
 • 10 000,00 zł na zakup aparatów powietrznych dla OSP Ponice w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”. Całkowita wartość zadania to 20 000,00 zł.
 • 80 000,00 zł na remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce-Zdroju w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Całkowita wartość remontu
 • to 100 000,00 zł.
 • 50 000,00 zł na opracowanie „Strategii elektromobilności Gminy Rabka-Zdrój” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • 1 382 918,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Kasprowicza w Rabce-Zdroju”. Całkowita wartość zadania to 2 025 876,40 zł.
 • 1 476 198,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Nowy Świat w Rabce-Zdroju”. Całkowita wartość zadania to 2 169 821,07 zł.
 • 9 400,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ulic oraz na rondach na terenie miasta. Całkowita wartość zadania to 31 398,00 zł.
 • 1 038 490,00 z³ ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska” dla zadania polegającego na przebudowie murawy boiska do piłki nożnej na stadionie miejskim.

Całkowita wartość zadania to 2 694 270,13 zł.

 

BUDŻET

Każdy „krawiec kraje, jak mu materii staje”. Racjonalne, celowe i oszczędne gospodarowanie dostępnymi środkami to najważniejsze zadanie minionego okresu. Największymi pozycjami, które obciążyły środki budżetowe były wydatki na: oświatę 23 686 478,26 zł i na inwestycje 19 313 176,04 zł.

            Nie każdy ma świadomość, że środki otrzymywane od rządu na szkoły i przedszkola są niewystarczające na ich utrzymanie. Gmina Rabka-Zdrój w 2019 r. otrzymała subwencję oświatową w wysokości 15 152 450,05 zł. Natomiast wydatki wyniosły 22 513 484,03 zł. To oznacza, że do oświaty musimy dołożyć ponad 7,3 mln zł z własnych środków. To pieniądze, których brakuje na inne potrzebne zadania. Dla przykładu: największe koszty generuje Szkoła Podstawowa nr 1 – 2 747 078,02 zł. Na tę szkołę dostajemy dofinansowanie w wysokości 1 538 425,13 zł, co oznacza, że brakujące 44 % wydatków dokłada Gmina. Ponadto na terenie naszej Gminy funkcjonuje 5 przedszkoli niepublicznych oraz 1 niepubliczny punkt przedszkolny, którym Gmina przekazała dotację w wysokości 899 282,91 zł, 1 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Najświętszej Rodziny z Nazaretu, której została przekazana dotacja w wysokości 1 014 107,50 zł oraz 3 żłobki, które otrzymały dotację w wysokości 313 250,00 zł (350,00 zł miesięcznie na każde dziecko).

            Druga duża pozycja to inwestycje. Dla zwiększenia przejrzystości przy wyborze wykonawców podjąłem decyzję o ograniczeniu zamówień z „wolnej ręki” oraz przeprowadzaniu przetargów również na inwestycje poniżej 30 000 euro. Liczby mówią same za siebie. Do listopada 2018 r., w całym roku, odbyły się 42 przetargi. Odkąd objąłem urząd do chwili obecnej odbyło się 161 przetargów. Ma to również wymierny efekt finansowy. Kwoty oferowane na przetargach są zazwyczaj niższe, niż zamawiane bez przetargów.

 

ZREALIZOWANE ROBOTY BUDOWLANE W 2019 r .

 • Budowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Garncarskiej w Rabce-Zdroju. Wartość zadania: 40 547,18 zł.
 • Przebudowa drogi do osiedla Liskówka w Ponicach, w tym dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) w wysokości 60 000,00 zł. Wartość zadania: 144 755,17 zł.
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Gilówka w Rabce-Zdroju. Wartość zadania: 29 129,08 zł.
 • Przebudowa drogi do osiedla Łukaszówka w Rdzawce. Wartość zadania: 82 686,75 zł.
 • Przebudowa drogi do roli Zagrody w Chabówce. Wartość zadania: 44 379,51 zł.
 • Przebudowa drogi do roli Worwowo w Chabówce. Wartość zadania: 50 387,20 zł.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Podhalańska w Rabce-Zdroju. Wartość zadania: 260 690,08 zł.
 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rdzawce, w tym dofinansowanie w 2019 r. ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Małopolskie remizy” w wysokości 48 000,00 zł. Wartość zadania: 1 758 000,00 zł.
 • Wykonanie ogrodzenia budynku Przedszkola nr 1 w Rabce-Zdroju. Wartość zadania: 14 969,83 zł.
 • Wykonanie oświetlenia na roli Sołtysówka w Ponicach. Wartość zadania: 10 000,00 zł.
 • Dofinansowanie zadania powiatu nowotarskiego pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „RABCIO” w Rabce-Zdroju – elementy zagospodarowania terenu. Wartość zadania: 239 000,00 zł.
 • Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe uszkodzonych w wyniku pożaru elementów części budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego – willa „Anioł”. Wartość zadania: 194 903,85 zł. Realizacja: sierpień – grudzień 2019 r.
 • Wykonanie oświetlenia na roli Sołtysówka w Ponicach. Wartość zadania: 10 000,00 zł.
 • Dofinansowanie zadania powiatu nowotarskiego pn. Budowa siedziby Teatru Lalek „RABCIO” w Rabce-Zdroju – elementy zagospodarowania terenu. Wartość zadania: 239 000,00 zł.
 • Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe uszkodzonych w wyniku pożaru elementów części budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną wpisanego do rejestru zabytków województwa małopolskiego – willa „Anioł”. Wartość zadania: 194 903,85 zł. Realizacja: sierpień – grudzień 2019 r.

 

URZĄD

            Kolejnym elementem transparentności urzędu było wprowadzenie zarządzenia „Polityka Antykorupcyjna w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju”, nowego regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze z konkursu, standardów obsługi klientów w Urzędzie Miejskim, publikacji dokumentów na stronach BIP – Biuletyn Informacji Publicznej, aktualizacji Kodeksu Etycznego o procedury postępowania w przypadku jego naruszenia.

            Gmina Rabka-Zdrój została laureatem konkursu „Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu”. Nagroda za stworzenie „Programu ochrony powietrza dla uzdrowiska Rabka-Zdrój”, opartego na naukowym wsparciu ekspertów. Ponadto wskutek podejmowania wielu działań z zakresu ekologii Rabka-Zdrój otrzymała wyróżnienie w konkursie EKO HESTIA SPA dla najbardziej proekologicznych gmin uzdrowiskowych w Polsce. Oceniane były długofalowe działania, inwestycje oraz inicjatywy na rzecz ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Dodatkową nagrodę stanowi specjalistyczna roczna polisa ubezpieczeniowa od szkód środowiskowych.

Rok 2019 r. to cykl tematycznych spotkań z mieszkańcami, min.:

 • zainicjowałem i doprowadziłem do powstania Młodzieżowej Rady Miejskiej,
 • w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
 • w sprawie kierunku działań kulturalnych w Rabce-Zdroju,
 • ze środowiskiem Rabczańskiego Stowarzyszenia Turystycznego,
 • z właścicielami gruntów pod Maciejową,
 • z „rabczańskimi” przewoźnikami oraz przewoźnikami obsługującymi „zakopiankę”,
 • z Komitetami Osiedlowymi i mieszkańcami w sołectwach.

            Wielu mieszkańców Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ma zobowiązania finansowe wobec naszej Gminy. Przygotowałem i zaproponowałem naszym dłużnikom możliwość „odpracowania długu”. Z tej możliwości skorzystały tylko 2 osoby. Jako samorząd mocno zaangażowaliśmy się w inicjatywy oddolne naszych mieszkańców.

 

MIESZKAŃCY

WYBRANE IMPREZY ZORGANIZOWANE Z UDZIA£EM GMINY:

 • Rowerowe zawody Enduro MTB,
 • Dawnej Rabki Czar,
 • Imprezy organizowane przez Młodzieżową Radę Miejską w Rabce-Zdroju – „Gadafest”,
 • „Festiwal kolorów”,
 • Dzień Pierwszej Pomocy,
 • Festiwal „Jemy borówki na polu”,
 • Wolontariat na imprezie „Rabka Festival” i stowarzyszenia PSONI,
 • Akcja związana ze zbiórką i segregacją nakrętek.

ŚRODKI NA DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2019 r.

 • Na realizację 20 zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na drodze otwartego konkursu ofert i małych grantów wydatkowano środki w wysokości: 108 050,00 zł.
 • Na realizację 14 zadań w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na drodze otwartego konkursu ofert i małych grantów wydatkowano środki w  wysokości: 208 000,00 zł,
 • Na realizację 3 zadań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w formie małych grantów wydatkowano środki w wysokości 11 500,00 zł.

 

EKO-RABKA

            Podjąłem działania w celu opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a także na rzecz czystego środowiska Gmina Rabka-Zdrój, w celu poprawy stanu sanitarnego powietrza realizuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – dokument zatwierdzony i pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i wpisujący się w Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014 oraz Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego: Małopolska 2023 – w zdrowej atmosferze przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwała Nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2017 r.

REALIZOWANE EKOprojekty:

 • Dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany kotłów w ramach realizacji zadania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, tytuł projektu Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabki-Zdroju poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe.
 • Dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany kotłów w ramach realizacji zadania MRPO, tytuł projektu Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabki-Zdroju poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe – wymiana kotłów.
 • Dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany kotłów w ramach realizacji zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, nazwa projektu: Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabka-Zdrój – wymieniono 40 kotłów.
 • W ramach partnerstwa z 35 gminami, Rabka-Zdrój przystąpiła do realizacji montaży prosumenckich instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła) w ramach dofinansowania: Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach MRPO. Nazwa projektu to Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski, a łączna jego wartość to ponad 110 milionów złotych.

POZOSTAŁE EKOdziałania – LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI:

 • Wymiana 112 pieców na gazowe oraz 76 na paliwa stałe (ekogroszek, pellet), z możliwością uzyskania dotacji. Łącznie wymieniono 188 pieców.
 • Porozumienie z Polską Spółką Gazownictwa na rozwój sieci gazowej w naszej Gminie (Rabka-Zdrój – 2,6 km, Chabówka – 7,2 km, Ponice – 2 km, Rdzawka – projekt 3 osiedli).
 • Bezpłatne podłączenia nieaktywnych przyłączy gazowych w Gminie Rabka-Zdrój.
 • Porozumienie z Politechniką Krakowską w sprawie audytów energetycznych budynków.
 • Kontynuacja dyżurów pracownika PGNIG w Urzędzie Miejskim.
 • Spotkanie z mieszkańcami w sprawie gazyfikacji w Chabówce i Ponicach.
 • Podpisanie umowy z PGE na montaż dwóch elektrycznych stacji ładowania pojazdów w Chabówce i Rabce-Zdroju.
 • Przygotowanie uchwały antysmogowej dla naszej Gminy.
 • Udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie uzdrowisk.
 • Przygotowanie krótkich filmów o czystym powietrzu przez prof. dr hab. n. med. Henryka Mazurka z IGiChP .
 • Pozyskanie najnowocześniejszej stacji monitoringu powietrza – start 01.01.2020 r.

 

PROBLEMY

SZPITAL:

            Problemem, który spędza sen z powiek jest „Nasz Szpital”. Wszyscy mieszkańcy Rabki-Zdroju, tak jak i okolicznych gmin oczekują tego, że Szpital będzie istniał i przede wszystkim leczył. Sytuacja w jakiej zastałem Szpital w końcu 2018 roku była dramatyczna. Tak przedstawiał to poprzedni Zarząd. Niestety miał rację. Tylko nie potrafił wskazać, jak rozwiązać problemy Spółki oraz jaka jest prawdziwa skala problemu.

            Spółka od wielu lat miała problemy z płynnością finansową generując corocznie straty. Wyjątkiem był rok 2017, w którym dzięki umorzeniu pożyczki udzielonej przez Gminę (250 000,00 zł), wykazano zysk księgowy w wysokości 719,52 zł. Spółka zatrudniała 213 osób na umowę o pracę (199,5 etatu) oraz 62 osoby na umowach cywilno-prawnych.

            W grudniu 2018 r. poprosiłem Zarząd Spółki o przygotowanie programu naprawczego. Dokument o takiej nazwie został przedstawiony w dniu 15.01.2019 r. Zawierał informacje historyczne i statystyczne, dlatego go odrzuciłem. Kolejnym krokiem było powołanie w dniu 26.02.2019 r. nowej Rady Nadzorczej Spółki, której zadaniem było przedstawienie rzeczywistej sytuacji finansowej Spółki.

            Sytuacja była dużo bardziej dramatyczna, niż wynikało to z przedstawianych dokumentów, dlatego w dniu 11.04.2019 r. został zmieniony zarząd Spółki. Spółka była na granicy płynności finansowej. Przeprowadzono audyt dokumentacji finansowej szpitala, który wykazał stratę za 2018 rok w wysokości 1 993 470, 39 zł.

            Aktualnie, Szpital realizuje Program Naprawczy Spółki „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” Sp. z o. o. W lipcu 2019 r., pomimo złych wyników finansowych podjąłem decyzję o dalszym istnieniu Spółki. Dalsze istnienie Szpitala, jego modernizacja i rozwój to mój cel tej kadencji, cel radnych i wszystkich mieszkańców, którzy dobrze życzą Rabce. Dlatego w dniu 28.08.2019 r. Rada Miejska udzieliła poręczenia majątkowego Spółce „Szpital Miejski w Rabce-Zdroju” do wysokości 3 347 862,20 zł. Dzięki temu Spółka mogła pozyskać kredyt na restrukturyzację i do końca roku spłacić zaległości dla pracowników i dostawców.

            W dniu 30 listopada 2019 r. w Szpitalu przeprowadzono akcję pn. „Biała Sobota”. W trakcie spotkania z Radnymi Rady Miejskiej Prezes Spółki przedstawił dokonane zmiany w zakresie kadrowym i potencjału sprzętowego. Szpital zatrudnił 3 nowych chirurgów. W ramach wzmocnienia potencjału sprzętowego został zakupiony min. nowy zestaw laparoskopowy na blok operacyjny i inny konieczny sprzęt za łączną wartość 761 662,16 zł, w tym 381 682,16 zł ze środków własnych.

GOSPODARKA ODPADAMI:

            Bardzo dużym problemem, nie tylko naszej Gminy bo jest to problem ogólnopolski, jest bardzo duży koszt zagospodarowania odpadów komunalnych. Na terenie Gminy Rabka Zdrój od 2016 roku (95 zł na osobę rocznie) wzrósł prawie trzykrotnie (w 2019 wzrósł do 250 z³ na osobę rocznie). Przyczyniło się do tego w szczególności: wprowadzenie obowiązkowego w skali kraju nowego systemu selektywnego zbierania odpadów przy równoczesnym braku popytu na surowce wtórne, wzrost opłat marszałkowskich, nowe i restrykcyjne przepisy dotyczące wyposażenia zakładów w bardzo kosztowne systemy monitoringu wizyjnego on-line oraz obowiązek uiszczania gwarancji finansowych. Gmina Rabka-Zdrój w bieżącym roku ogłosiła dwa przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów na rok 2020. Złożone oferty znacznie przekroczyły kwotę, jaką Gmina może przeznaczyć na odbiór odpadów. W związku z powyższym przetargi zostały unieważnione. W celu obniżenia kosztów zagospodarowania odpadów, przed ogłoszeniem kolejnego przetargu na rok 2020 Rada Miejska w Rabce-Zdroju wprowadziła od 1 stycznia 2020 r. uchwałę zmieniającą częstotliwości odbioru odpadów niesegregowanych z budynków wielorodzinnych i segregowanych z budynków jednorodzinnych. Rozważa się możliwość uzależnienia stawki opłaty pobieranej od mieszkańców budynków wielorodzinnych w oparciu o zużycie wody.

            Bardzo dużym problemem na terenie naszej Gminy jest składanie deklaracji z zaniżoną liczbą osób zamieszkujących nieruchomość. Świadczy o tym duża rozbieżność pomiędzy liczbą osób objętych systemem tj. 12 800 (ilość osób które złożyły deklaracje), a liczbą osób zameldowanych na terenie gminy tj. 17 000. W związku z powyższym w 2020 roku planuje się wprowadzenie obowiązku udokumentowania danych zawartych w deklaracji, celem umożliwienia kontrolującym weryfikację składanych deklaracji.

            W związku z drastycznym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów, gminy powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego zawarły porozumienie mające na celu realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na zbudowaniu międzygminnej instalacji służącej zagospodarowaniu całego strumienia odpadów komunalnych. Taka inwestycja pozwoliłaby w przyszłości uniknąć dyktowania cen przez istniejące zakłady zagospodarowania odpadów.

PRZYSZŁOŚĆ

REALIZOWANE INWESTYCJE:

 • „Rozbudowa Parku Zdrojowego – zagospodarowanie bulwarów nad Poniczanką”. W ramach niniejszego zagospodarowano Bulwary nad Poniczanką zarówno dla funkcji uzdrowiskowo-leczniczej, jak i sportowo-rekreacyjnej. Zadanie dofinansowane ze środków MRPO w wysokości 5 119 138,07 zł, całkowita wartość zadania 8 281 085,53 zł.
 • Inwestycja „Budowa Wodnego Placu Zabaw” jest realizowana w rejonie obecnego dużego placu zabaw w Parku Zdrojowym. Zadanie w trakcie realizacji, dofinansowane ze środków MRPO w wysokości 2 844 509,15 zł, całkowita wartość zadania 3 792 678,90 zł.
 • Inwestycja „Dom Solanki” jest realizowana w ramach projektu pn. RÓŻNE OBLICZA WODY – rabczańska solanka i jarabiński przełom jako elementy dziedzictwa przyrodniczego polsko-słowackiego pogranicza, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Inwestycja przewiduje min. przebudowę budynku „Lubogoszcz” i jego instalacji, budowę pergoli, montaż dwóch tężni zewnętrznych. Koszt prac to 1 279 258,14 zł.
 • Modernizacja Stadionu Miejskiego – podpisana została umowa na remont bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na stadionie miejskim przy ulicy Jana Pawła II. W ramach inwestycji zaplanowano montaż bieżni oraz budowę obiektów lekkoatletycznych. „Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych przy ul. Jana Pawła II w Rabce-Zdroju” została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Udało się również pozyskać dofinansowanie na przebudowę murawy boiska do piłki nożnej na stadionie miejskim w kwocie 1 038 490,00 zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska”. Prowadzone będą również prace związane z remontem budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na stadionie miejskim w ramach zadania „Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego w Rabce-Zdroju”, które zostało dofinansowane z PROW. Całkowita wartość projektu to 211 377,79 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 120 186,00 zł.
 • Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chabówce (dobudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem). Wartość zadania: 3 955 000,00 zł. Realizacja: październik 2018 – czerwiec 2021 r .
 • „Rozbudowa strefy rekreacji i aktywnego wypoczynku oraz utworzenie siłowni zewnętrznej w Ponicach na terenie Gminy Rabka-Zdrój” – zadanie dofinansowane w ramach PROW. Całkowita wartość projektu to 259 662,56 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 156 590,00 zł, termin realizacji wrzesień 2020 r. Obecnie gmina jest przed realizacja zadania, opracowywany jest przetarg.
 • „Rozbudowa strefy wypoczynku, rekreacji i zabawy w Chabówce” – zadanie dofinansowane w ramach PROW. Całkowita wartość projektu to 133 658,36 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 83 789,00 zł, termin realizacji wrzesień 2020 r.

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE:

 • Wniosek złożony do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu na rzece Raba w m. Chabówka w ciągu drogi gminnej nr 2512001 wraz z dojazdami”. Całkowita wartość zadania to 280 000,00 zł w tym wnioskowane dofinansowanie w wysokości 224 000,00 zł.
 • Wniosek złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla zadania pn. „Zaangażowana Szkoła – podnoszenia kompetencji kluczowych uczniów oraz wsparcie dzieci mających szczególne potrzeby edukacyjne i społeczne w szkołach publicznych Gminy Rabka-Zdrój”. Całkowita wartość projektu to 1 958 147,27 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w wysokości 95% tj. 1 858 307,27 zł.
 • Wniosek złożony w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Traczykówka w miejscowości Rabka-Zdrój Gmina Rabka-Zdrój”. Całkowita wartość zadania to 1 085 003,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w wysokości 718 594,94 zł.
 • Wniosek złożony w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej 364511K Aleja Tysiąclecia w km 0+074,00 – 0+270,00 w miejscowości Rabka-Zdrój Gmina Rabka-Zdrój”. Całkowita wartość zadania to 766 582,03 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie w wysokości 536 607,42 zł.

BY MÓWIĆ O ROZWOJU RABKI, NALEŻY OKREŚLIĆ KROKI MILOWE NIEZBĘDNE DO ZREALIZOWANIA

 Moim zdaniem najważniejsze to:

 • Podjęcie działań mających na celu wykonanie odwiertu termalnego w Rabce-Zdroju – w tym celu przygotowaliśmy i złożyliśmy dokumentacje na odwiert 3 000 m.
 • Budowa stacji narciarskiej – prowadzone są rozmowy z mieszkańcami – przygotowanie do wyboru wariantów, które będą przez nich akceptowane.
 • Lepsza komunikacja w stronę Krakowa – przystanki przy „Zakopiance”, przejście dla pieszych, parking i stała komunikacja z Rabką.
 • Budowa dwupoziomowego rozwiązania komunikacyjnego z PKP w Rabce-Zdroju i budowa przystanku Park&Ride w Chabówce przy nowo projektowanym przystanku PKP wraz z uruchomieniem stałej komunikacji z centrum Rabki-Zdroju.
 • Zadbanie o czystość powietrza – wymiany pieców, rozwój sieci gazowej i energii zielonej.
 • Budowa farm fotowoltaicznych i wymiana oświetlenia ulicznego, wprowadzenie inteligentnego systemu zarządzania energią elektryczną.
 • Wyremontowanie obiektów sportowych przy ul. Jana Pawła II – zadanie do realizacji w 2020 roku.
 • Rewitalizacja Rabczańskiego Rynku.
 • Systematyczne remonty dróg i uregulowanie ich stanu prawnego.
 • Ustabilizowanie sytuacji finansowej szpitala, jego remont i rozwój.
 • Podjecie działań zmierzających do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego.

Informacja Józefa Michała Skowrona Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju o pracy Rady od listopada 2018 roku do grudnia 2019 roku.

            Rada Miejska w Rabce-Zdroju obradowała na 16 sesjach zwyczajnych i 1 sesji nadzwyczajnej. Podjęto 121 uchwał, w tym 40 uchwał prawa miejscowego. Radni złożyli łącznie: 230 interpelacji, wniosków i zapytań. Rada powołała ze swego grona 5 komisji stałych oraz jedną komisję doraźną.

Komisje stałe:

 1. Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Robert Skipiała. Głównym zadaniem komisji była analiza wykonania budżetu za rok 2018 oraz przygotowanie wniosku i opinii o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium za rok 2018. Komisja przeprowadziła 2 kontrole: w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej oraz w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego.
 2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodnicząca Aleksandra Koper. W tym okresie wpłynęło 6 skarg i 1 wniosek.
 3. Komisja Uzdrowiskowa – Przewodniczący Paweł Rogowiec. W trakcie posiedzeń Komisji omawiano problemy zagospodarowania przestrzennego Gminy, które uporządkują problemy urbanistyczno-przestrzenne, komunikacyjne i infrastrukturalne. Ponadto Komisja, wraz ze środowiskami ekologicznymi, omawiała zaawansowanie prac nad ochroną czystego powietrza.
 4. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Odpadami – Przewodnicząca Katarzyna Karkula. Głównym zadaniem komisji było opiniowanie uchwał nad budżetem, jego zmianami oraz wieloletnią prognozą finansową.
 5. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu – Przewodnicząca Dorota Majerczyk. Komisja, oprócz opiniowania uchwał w zakresie edukacji, kultury, promocji oraz sportu brała udział w wizjach lokalnych, w szkołach podstawowych i przedszkolach, aby na miejscu rozmawiać o ich problemach. Komisja podjęła działania zmierzające do uporządkowania kalendarza imprez kulturalnych w 2020 roku oraz współpracy samorządu z instytucjami pożytku publicznego i stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Rabka-Zdrój.

Doraźna komisja Statutowa:

 1. Doraźna Komisja Statutowa –  Przewodniczący: do 27.11.2019 r. Dariusz Krzysztof, od 27 listopada 2019 r. Piotr Ptak. Zadaniem komisji jest przygotowanie zmian Statutu Rabki-Zdroju, który dostosuje go do aktualnych przepisów prawa.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

 Dużym problemem jest wykluczenie komunikacyjne centrum uzdrowiska Rabka-Zdrój. Stąd działania, które zmierzały do budowy przystanków przy „Zakopiance”. W 2018 r., w GDDKiA dowiedziałem się, że nie jest to etap planowania, tylko zakończenia inwestycji. Prawie po roku udało się uzyskać pisemną zgodę na projektowanie przystanków na Możdzeniówce. Kolejnym problemem jest brak dwupoziomowego rozwiązania komunikacyjnego planowanych przejazdów pociągów PKP przez Rabkę-Zdrój. Doprowadziłoby to do całkowitego paraliżu miasta. Po wielu trudnych rozmowach z Dyrekcją PKP w Krakowie zapadła decyzja o budowie dwupoziomowego skrzyżowania obok „Janosika”. PKP zadeklarowało przedstawienie projektu rozwiązania komunikacyjnego, natomiast ja zobowiązałem się do uzyskania zgody od Ministra Zdrowia. Taką zgodę udało się uzyskać i została przekazana projektantowi PKP.

Więcej szczegółów o podsumowaniu roku: www.rabka.pl