Kandydaci na radnych z KWW Leszka Świdra

Lista numer: 17

Okręg nr 1

JÓZEFA ŚMIETANA

Mieszkam w Rabce-Zdroju od 42 lat, na osiedlu Zaryte. Jestem pielęgniarką w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rabie Niżnej.

Wierzę, że w Radzie Miasta przyda się moje zdobyte wcześniej doświadczenie:

 • praca społeczna na rzecz lokalnego środowiska

 • w Radzie Miejskiej funkcję radnej pełnię od 2010 roku

 • obecnie jestem przewodniczącą Komisji Budżetowej

Zabiegałam i za swój sukces w ostatniej kadencji uważam :

 • dokończenie chodnika przy drodze krajowej Nr 28

 • wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Zarytem

 • przebudowę schodów zewnętrznych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zarytem

 • zakupienie rolety do oddziału przedszkolnego 

 • remonty dróg zniszczonych po powodzi.

Jeśli zostanę wybrany, będę zabiegał o :

 • Budowa sieci kanalizacyjnej w Zarytem

 • Przebudowa dróg osiedlowych

 • Rozwój infrastruktury turystycznej

 • Budowa ścieżek rowerowych na stokach Lubonia

 • Boisko przy szkole Podstawowej Nr 4

 • Dokończenie alejki na cmentarzu w Zarytem

 • Wymiana wiat przystankowych

 • Przebudowa Szpitala 

 • Rozbudowa bulwarów.

Dziękuję za dotychczasowe zaufanie i proszę o Państwa głos na mnie.

Jozefa_Smietana

Lista numer: 17

Okręg nr 2

PAWEŁ ROGOWIEC

Od urodzenia mieszkam i pracuję w Rabce-Zdroju. Z wykształcenia politolog ze specjalizacją: administracja publiczna, ukończyłem także kursy z zakresu bankowości i ubezpieczeń. Obecnie pracownik Poczty Polskiej i członek PSONI, wieloletni członek KO Słone.
W wolnym czasie biegam i jeżdżę na rowerze, lubię muzykę i dobrą książkę.

Jestem optymistą z racjonalnym spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość, wierzę w ludzi i dobro, które tkwi w każdym z nas.

Za swój sukces w ostatniej kadencji uważam :

 • Przebudowę górnego odcinka ul Poniatowskiego i boczne drogi osiedlowe

 • Wykończenie pomieszczenia na świetlicę nad salą gimnastyczną

 • Na górnym Słonem podłączenie do kanalizacji sanitarnej dwa osiedla i wykonanie projektu kanalizacji na ul Rabskich

 • Przebudowę boiska przy Szkole Nr 3

 • Zamontowanie tablicy informacyjnej oraz ławostołów przy tamie i na Maciejowej

Jeśli zostanę wybrany będę zabiegał o :

 • Przebudowę Alei Tysiąclecia i wykonanie ścieżki rowerowej do tamy na Słonce

 • Przebudowę bocznych dróg osiedlowych ul Poniatowskiego

 • Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej

 • Powstanie placu zabaw dla dzieci przy szkole Nr 3

 • Budowę bazarów przy Al. Tysiąclecia (z elementami nawiązującymi do starych bazarów)

 • Dla mnie temat wyciągu na Maciejowej nie jest zamknięty – będę szukał rozwiązań

 • Rozwój infrastruktury turystycznej

 • Wsparcie dla inicjatyw społecznych zwłaszcza te które tworzą miejsca pracy

 • Odbudowę szpitala, budowę hali miejskiej i remonty budynków ZGM.

Dlatego w nadchodzących wyborach, proszę Państwa o głos na mnie.

Pawel_Rogowiec

Lista numer: 17

Okręg nr 3

JANUSZ WÓJCIAK

Urodziłem się 1969 roku w Rabce. Od 55 lat jestem mieszkańcem Słonego w Rabce-Zdroju. Posiadam wykształcenie wyższe o kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Jestem emerytowanym funkcjonariuszem Policji. Moje hobby to praca na roli.

W latach 2014-2018 zostałem wybrany do Rady Miasta gdzie starałem się być aktywnym radnym, składając w swojej kadencji wiele wniosków i interpelacji. Swoje diety przeznaczałem na cele społeczne i akcje realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nasze Miasto.

Kandyduję na radnego z Górnego Słonego,ponieważ wraz z pozostałymi kandydatami z KWW Leszka Świdra pragniemy zbudować zespól ludzi uczciwych, skutecznych i gwarantujących realizację przedstawionych Państwu zadań. Pragnę mieć wkład w rozwój i przyszłość naszej dzielnicy Słone, w którym mieszkam i w którym wychowują się moje dzieci.

Razem z Burmistrzem Leszkiem Świdrem zrealizujemy plan dla mojego okręgu:

 • Wykonanie ścieżki rowerowej do tamy na Słonce
 • Przebudowę bocznych dróg osiedlowych ul Poniatowskiego
 • Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej
 • Powstanie placu zabaw dla dzieci przy szkole Nr 3
 • Rozwój infrastruktury turystycznej i parkingów na ul. Poniatowskiego
 • Dążenie do reaktywacji wyciągu na Maciejowej

Zachęcam Państwa do udziału w Wyborach Samorządowych 07 kwietnia 2024 roku oraz do oddania swojego głosu na moja kandydaturę.

Janusz_Wojciak

Lista numer: 17

Okręg nr 4

BEATA PRZYWOLSKA

Jestem żoną, mamą oraz babcią. Mam 59 lat jestem rodowitą mieszkanka gminy Rabki-Zdroju. Z wykształcenia jestem magistrem pielęgniarstwa w tym zawodzie pracuje czynnie od 39 lat. Od 17 lat w szpitalu w Nowym Targu na oddziale wewnętrznym z pododdziałem reumatologicznym. Doświadczenie zawodowe nauczyło mnie cierpliwości, empatii i pomocy innym, dlatego dobro mojej społeczności i ludzkie podejście do każdego jest dla mnie głównym celem w życiu.

Jeśli zostanę wybrana do Rady Miasta będę zabiegać o :

 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Kilińskiego

 • Przebudowa ul. Kilińskiego ze skrzyżowaniem ul. Sądeckiej

 • Kontynuacja przebudowy Rynku aż do Rabkolandu

 • Doprowadzenie wody na ul. Gilówka i wykonanie kanalizacji

 • Odbudowa szpitala i zwiększenie ilości poradni

 • Budowa i remont dróg osiedlowych

 • Budowa mieszkań dla młodych przy ul. Kilińskiego

 • Budowa nowej kaplicy na cmentarzu przy ul. Kilińskiego

Dlatego w nadchodzących wyborach, proszę Państwa o głos.

Beata_Przywolska

Lista numer: 17

Okręg nr 5

WOJCIECH PYKA

Mam 64 lata. Jestem rodowitym Rabczaninem. Od ponad 40 lat pracuję w Szpitalu Miejskim w Rabce. Sporo czasu poświęcam na pracę społeczną.

Wierzę, że w Radzie Miasta przyda się moje doświadczenie:

 • Jestem Prezesem Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo w Rabce, wchodzę w skład Zarządu Krajowego

 • Jestem Przewodniczącym Związku Zawodowego Administracji

 • Należę do Związku Podhalan

Jeżeli zostanę wybrany do Rady Miasta będę zabiegał o :

 • Przebudowa ul. Do Pociesznej Wody

 • Rozbudowa kanalizacji od Policji w kierunku Ponic

 • Budowa ścieżki rowerowej i połączenie do Rynku

 • Remont dróg bocznych przy ul. Podhalańskiej i Zakopiańskiej

 • Przebudowa starego basenu

Proszę o Państwa głos w nadchodzących wyborach.

Wojciech_Pyka

Lista numer: 17

Okręg nr 6

GRAŻYNA LYSY

Od 14 lat jestem rabczanką z wyboru. Przeprowadziłam się z Krakowa, gdzie prowadzilam aktywne życie zawodowe oraz działalność społeczną. Chciałabym, żeby Rabka była miejscem przyjaznym do życia dla mieszkańców i atrakcyjnym dla turystów. Zrobię wszystko, by żadna grupa społeczna nie czuła się pominięta. Przez dwie kadencje byłam radną w Krakowie – Dzielnica Kraków-Śródmieście. Pełniłam funkcję prezesa Rabczańskiego UTW.

Wierzę, że w Radzie Miejskiej wykorzystam moje dotychczasowe doświadczenie w pracy społecznej w Krakowie i w Rabce-Zdroju.

Jeśli z Państwa wyboru zostanę radną, będę zabiegała o:

 • odbudowę szpitala i jego rozwój,
 • przebudowę skrzyżowania k/Straży (wykonanie lewo- i prawo skrętu),
 • wykonanie nawierzchni chodnika pomiędzy blokami Orkana 18 i 18G a budynkami Orkana 20E, F, G, H,
 • rewitalizację, wzmocnienie skarpy nad lodowiskiem i ujęciem wód podskórnych,
 • rewitalizację zabytków jako kolebki uzdrowiska,
 • rozwój infrastruktury rekreacyjnej: rozbudowę bulwarów, ścieżek rowerowych, hali miejskiej, modernizacji lodowiska.

W nadchodzących wyborach, proszę Państwa o głos.

Grazyna_Lysy

Lista numer: 17

Okręg nr 7

ELŻBIETA SZARAWARA

Mieszkam w Rabce-Zdroju od 50 lat. Ukończyłam polonistykę na Uniwersytecie Śląskim. Byłam nauczycielką w Zespole Szkół przy ŚCRU.

Doświadczenie w pracy społecznej i samorządowej zdobywałam, pełniąc funkcję przewodniczącej osiedla „Orkana”, przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej, wiceprezesa Oddziału ZNP, obecnie jestem prezesem Rabczańskiego UTW.

Podstawą mojej pracy w Radzie Miejskiej będzie dotychczasowe doświadczenie, wiarygodność i skuteczność w realizacji potrzeb lokalnej społeczności i naszej Gminy.

Jeśli z Państwa wyboru zostanę radną, będę zabiegała o:

 • odbudowę Szpitala Miejskiego,
 • uruchomienie komunikacji miejskiej,
 • remont ulicy osiedlowej między blokami spółdzielczymi wraz z miejscami postojowymi,
 • wykonanie chodnika na ul. Spokojnej.

PROSZĘ O PAŃSTWA GŁOS. Będę z Wami.

Elzbieta_Szarawara

Lista numer: 17

Okręg nr 8

RAFAŁ HAJDYŁA

Mam 52 lata. W Rabce-Zdrój zamieszkałem w 1995 roku, po ukończeniu studiów na AGH w Krakowie, na kierunku Geodezja i Kartografia o specjalności Geodezyjna Gospodarka Nieruchomościami. Moja żona, Agnieszka jest rodowitą rabczanką, z wykształcenia neurologopeda, pracuje w szkołach naszej  gminy. Mamy czworo dzieci.

Całe moje życie zawodowe związane jest z pracą w samorządzie. Przez 16 lat pracowałem w Urzędzie Miasta Rabki-Zdroju, w wydziale Geodezji i Architektury, w tym 8 lat obejmowałem stanowisko naczelnika wydziału. Od 2011 roku, pełnię funkcję Geodety Powiatowego – Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej. W kadencji 2014 – 2018 pełniłem funkcję Radnego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Byłem radnym nie tylko osiedla, ale wszystkich mieszkańców, walcząc o interesy całej gminy.

Wierzę, że zasiadając w Radzie Miejskiej przyda się moje zdobyte doświadczenie :

 • działając w komitecie osiedla „Centrum”,
 • w pracy na rzecz całej społeczności Rabki-Zdroju,
 • jako wieloletni pracownik administracji samorządowej,
 • doświadczony radny Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

Jeśli zostanę wybrany do Rady Miejskiej będę zabiegał o :

 • odbudowę szpitala jako nowoczesnej placówki medycznej,
 • budowę pełnowymiarowej Hali Miejskiej przy szkole Nr 1,
 • pilny remont budynków ZGM,
 • zagospodarowanie terenu Dworca Komunikacyjnego,
 • przygotowanie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu wzdłuż potoku Słonka, od „Starych Bazarów” po most przy Staży Pożarnej i stopniowa jego realizacja.

Zachęcam Państwa do udziału w Wyborach Samorządowych 7 kwietnia 2024 roku oraz do oddania swojego głosu na moją kandydaturę.

Rafal_Hajdyla

Lista numer: 17

Okręg nr 9

ROBERT SKIPIAŁA

Posiadam wykształcenie pożarnicze (obecnie na emeryturze). Pasjonuję się sportem oraz turystyką. Interesuje mnie też literatura historyczna i naukowa. Przez ostatnie 5 lat pełnię funkcję radnego Rady Miejskiej.

Zabiegałem i za swój sukces w ostatniej kadencji uważam:

 • Wykonanie projektu i budowę mostu k. policji
 • Budowę drogi na oś. Traczykówka
 • Przystąpienie do projektowania drogi w kierunku Traczykówki i Nowego Światu
 • Inwestycje w obiekty sportowe w Rabce

Jeśli zostanę wybrany, będę zabiegał o:

 • Wykonanie nowej drogi i ścieżki rowerowej w kierunku Traczykówki
 • Wykonanie drogi w kierunku ul. Nowy Świat
 • Doprowadzenie sieci wodociągowej do oś. Traczykówka
 • Przygotowanie projektów, modernizacji i remontów dróg osiedlowych
 • Rozwój funkcji uzdrowiskowej i turystycznej Rabki-Zdroju
 • Pomoc mieszkańcom w sprawach, które ułatwią codzienne życie.

Dlatego w nadchodzących wyborach, proszę Państwa o głos na mnie.

Robert_Skipiala

Lista numer: 17

Okręg nr 10

JAN CIEPLIŃSKI

Fotograf i pasjonat fotografii. Rabczanin, które całe życie spędził w Dzielnicy Nowy Świat i w Uzdrowisku. Nagrodzony honorowym odznaczeniem ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Wierzę, że w Radzie Miasta przyda się moje doświadczenie, które zdobyłem przez trzy kadencje w Zarządzie Dzielnicy – obecnie pełnię funkcję Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy.

A z racji swojej wieloletniej pasji chciałbym dodatkowo służyć z aparatem fotograficznym Mieszkańcom Rabki, aby utrwalać najcenniejsze momenty z życia naszej gminy przed zapomnieniem.

Jako przewodniczący Zarządu Dzielnicy zabiegałem o :

 • Wykonanie zejścia od strony Szebesty do starego parku i na ścieżkę zdrowia

 • Pochylnię od ul. prof. Rudnika do parku

 • Przesunięcie słupa z drogi koło Pana Kościelniaka

 • Pochylnię przez nasze bloki Pstrowski

 • Lustra i drobne naprawy, udrożnienie przepustów

Jeśli zostanę wybrany do Rady Miejskiej będę zabiegał o :

 • Przebudowę ul. Krótkiej

 • Połączenie ul. Leśnej z ul. Gorczańską

 • Odnowienie i odbudowa starej architektury uzdrowiskowej

 • Rozbudowa bulwarów

 • Budowa ścieżek rowerowych

 • Rozbudowa drogi od policji w kierunku ul. Nowy Świat

W nadchodzących wyborach, proszę Państwa o głos na mnie.

Jan_Cieplinskli

Lista numer: 17

Okręg nr 11

DOMINIKA BOLECHOWSKA

Mam 49 lat. Jestem katoliczką, żoną i mamą czwórki wspaniałych dzieci. Ukończyłam anglistykę na UJ oraz amerykanistykę na UW. Uczę języka angielskiego w Katolickiej Szkole Podstawowej. Oprócz wiedzy staram się moim uczniom przekazywać najważniejsze dla mnie wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna oraz szacunek dla drugiego człowieka.

Od prawie 20 lat pełnię funkcję Vice Prezesa Zakopiańskiego Klubu Karate, w Rabce prowadzę trening w SP nr 2, SP nr 4 oraz w Sanatorium Olszówka. Rabczańscy karatecy mogą pochwalić się licznymi sukcesami na arenie zarówno ogólnopolskiej jak i międzynarodowej. Oprócz karate wyczynowo uprawiam biegi górskie. W ubiegłym roku zdobyłam Puchar Polski w Skyrunningu.
Jestem energiczną, pełną pomysłów i determinacji osobą o wesołym usposobieniu.

Kandyduję do Rady Miasta aby zmienić wizerunek Rabki poprzez:

 • wspieranie ciekawych pomysłów mieszkańców Rabki
 • szukanie sposobów na obniżenie opłat za śmieci
 • dążenie do rozwoju Rabki przez nowe inwestycje,
 • doprowadzenie do budowy pełnowymiarowej hali sportowej,
 • promocje Rabki przez organizację ogólnopolskich zawodów sportowych,
 • wspieranie klubów oraz stowarzyszeń sportowych i instytucji kulturalnych,
 • wykorzystanie walorów i potencjału Rabki przez utworzenie ścieżek rowerowych
 • zadbanie o wszechstronne wsparcie uzdolnionej młodzieży z Rabki,
 • doprowadzenie do powstania nowoczesnego centrum dla młodzieży z atrakcjami, np. kręgle, bilard, itp.
 • zadbanie o czystość Rabki przez zwiększenie ilości koszy na śmieci i naprawę już istniejących

Dlatego w nadchodzących wyborach, proszę Państwa o głos.

Dominika_Bolechowska

Lista numer: 17

Okręg nr 12

MARIUSZ BAGADZIŃSKI

Mam 39 lat, mieszkam w Rabce. Żonaty trójka dzieci.
Wierzę, że w Radzie Miasta przyda się moje zdobyte wcześniej doświadczenie związane z wykonywaną pracą.

Jeśli zostanę wybrany do Rady Miasta będę zabiegał o:

 • Wykonanie remontów dróg bocznych – dojazdy do posesji
 • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
 • Mostek pieszo-rowerowy na Rabie\
 • Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż Raby
 • Rozwój infrastruktury turystycznej
 • Połączenie ul. Kościuszki z ul. Tetmajera
 • Zadbanie o nasze wspólne bezpieczeństwo:
 • Oświetlenie dróg i przejść dla pieszych!
 • Chciałbym by Rabka znów stała się Miastem Dzieci Świata

Celem moim nie jest sukces wyborczy ale chęć działania na rzecz dobra wspólnego.

Wierzę że sprostam oczekiwaniom mieszkańców naszego Miasta.

Dlatego w nadchodzących wyborach, proszę Państwa o głos.

Mariusz_Bagadzinski

Lista numer: 17

Okręg nr 13

ROBERT ŻĄDŁO

Mam 49 lat. Mam żonę i czwórkę dzieci. Jestem społecznikiem, dlatego też od ponad dwudziestu lat aktywnie działam jako członek OSP w Chabówce, a od pięciu lat pełnię funkcję sołtysa naszej wsi.

Staram się uważnie wsłuchiwać w potrzeby mieszkańców i na nie reagować.

Za swój największy sukces uważam:

 • Skuteczne zabieganie o remont Szkoły Podstawowej
 • Remont Przedszkola w Chabówce
 • Pomoc w projekcie budowy szatni Klubu Sportowego Lokomotiv

Jeśli zostanę wybrany na radnego będę zabiegał o:

 • Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w kierunku Rokicin Podhalańskich
 • Budowę mostu na Rabie do Skansenu
 • Kanalizację sołectwa
 • Budowę parkingu przy przystanku kolejowym Chabówka Stadion
 • Wykonanie świetlicy w budynku OSP/gminnym
 • Budowę przystanku autobusowego przy Zakopiance na Możdżeniówce,
 • Remont i przebudowę dróg.

Dobro naszej wsi jest dla mnie priorytetem!

W nadchodzących wyborach, proszę Państwa o głos.

Robert_Zadlo

Lista numer: 17

Okręg nr 14

MAŁGORZATA HOIM

Jestem mężatką, mamą i babcią. Przez 40 lat pracowałam jako pielęgniarka. Posiadam duże doświadczenie w pracy społecznej,między innymi KGW, w obecnej kadencji jestem radną do Rady Miasta.

Za swoje osiągnięcie w tej kadencji uważam:

 • budowa remizy OSP w Ponicach wraz z zagospodarowaniem terenu

 • budowa drogi i chodnika

 • rozbudowa kanalizacji od roli Sołtysówka do górnych Ponic

 • kanalizacja Kuśnierki wraz z asfaltowaniem drogi

 • remont i oświetlenie kilku dróg osiedlowych

 • oznakowanie nazw poszczególnych osiedli

 • wykonanie górnego odwodnienia na cmentarzu w Ponicach

Jeśli zostanę ponownie wybrana na radną będę zabiegać o:

 • dokończenie chodnika w górnej części Ponic

 • budowę kaplicy cmentarnej

 • regulacje spraw własności dróg osiedlowych

 • poprowadzenie ścieżki rowerowej

 • zadbanie o oznakowanie obecnych i nowych tras turystycznych

 • troskę o zachowanie tradycji regionalnych poprzez próbę reaktywacji zespołu regionalnego

 • uregulowanie stanu prawnego terenów przy szkole

 • podkreślenie walorów rekreacyjno -turystycznych Ponic

W nadchodzących wyborach, proszę Państwa o głos na mnie.

Malgorzata_Hoim

Lista numer: 17

Okręg nr 15

MARCIN ZBOREK

38 lat, nauczyciel fortepianu, akompaniator, kierownik zespołów wokalnych  w Państwowej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu, dyrygent  dwóch zespołów chóralnych (Adoramus ze Rdzawki, Resonantes ze Spytkowic). Ciągle się uczę, w 2021 roku ukończyłem z wyróżnieniem Podyplomowe Studia  „Menadżer kultury” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie jestem studentem drugiego roku Psychologii Procesu w Warszawie.

Wierzę, że moje umiejętności w pracy z ludźmi przydadzą się w Radzie Miasta. Jestem osobą merytoryczną i konsekwentną w dążeniu do celu.

Jeśli zostanę wybrany, będę zabiegał o:

 • Przebudowa i remont dróg osiedlowych
 • Wykończenie strychu w budynku remizy
 • Przebudowa drogi do Zakopianki na Sołtysówce
 • Rozbudowę sieci kanalizacyjnej
 • Gazyfikacja sołectwa
 • Przebudowa ławy pod młynem na mostek pieszo-rowerowy
 • Wykonanie chodnika w kierunku Obidowej
 • Rozwój infrastruktury turystycznej
Marcin_Zborek