Program wyborczy

„DLA DOBRA WSPÓLNEGO”

1. SZPITAL

Udało mi się zatrzymać upadek szpitala, przygotować projekt i rozpocząć przebudowę. Odbuduję go by był placówką na miarę XXI wieku. Moim celem jest utrzymanie jego dotychczasowego profilu, ale także rozwój poradni specjalistycznych i pozyskanie lekarzy specjalistów do pracy w Rabce. Jest to najważniejsze zadanie dla mnie, bo służy bezpieczeństwu nas wszystkich.

2. KOMUNIKACJA

W mijającej kadencji na drogi, chodniki i przejścia wydaliśmy 44,5 mln zł, a środki pozyskane zewnętrznie na ten cel to 31,2 mln zł co stanowi 70,11%. Będę kontynuować przebudowę i remonty dróg, budować nowe drogi, chodniki, most, kładki pieszo-rowerowe. Ważna jest także budowa parkingów i zakończenie przebudowy Rynku. Przede wszystkim należy udrożnić komunikacyjnie Rabkę. Wspólnie z powiatem planuję przebudowę dróg powiatowych oraz budowę rond w miejscach łączących się z drogami gminnymi. Wykonam zatoki przystankowe na „Możdżeniówce” i zrealizuję koncepcję Park&Ride na przystanku PKP w Chabówce, dokonam zakupu 2 autobusów elektrycznych, by skomunikować „zakopiankę” z uzdrowiskiem. Przebuduję dworzec busów wraz z poczekalnią. Wybuduję chodnik w Chabówce.

3. ZGM

Przystąpiliśmy do SIM Małopolska by zbudować 54 mieszkania dla naszych mieszkańców. Chcemy wyremontować, ale też budować mieszkania dla osób które potrzebują lokali na wynajem.

4. ZABYTKI

W mijającej kadencji na ratowanie zabytków wydaliśmy 8,5 mln zł z tego pozyskane środki zewnętrzne to 6,9 mln zł. Ważny jest każdy obiekt, aby nasze perełki – dziedzictwo kulturowe – nie zginęły bezpowrotnie. Wiem, jak skutecznie temu zaradzić. Dlatego będę kontynuował prace związane z uratowaniem i odbudową zabytków stanowiących kolebkę uzdrowiska. Poczyniłem też starania by odzyskać utraconą w poprzedniej kadencji willę „Gwiazda”, która została oddana za 1 zł.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA

Czyste powietrze i woda winny być atutami miejscowości uzdrowiskowej. Dlatego w obecnej kadencji przeznaczyliśmy na ochronę środowiska 12 mln zł, z tego pozyskane środki zewnętrzne to 10,27 mln zł. Nadal będę kontynuował te ważne dla uzdrowiska działania jak: dopłaty do wymiany pieców, rozwój fotowoltaiki, termomodernizacja budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, rozwój sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Ważne jest wykonanie odwiertu badawczego w przedszkolu w Chabówce dla ogrzewania budynków, dla którego mamy już pozyskane środki.

6. NOWOCZESNA EDUKACJA

Na inwestycje w infrastrukturę szkolną przekazaliśmy 8,5 mln zł, a na zajęcia dodatkowe rozwijające nasze dzieci 2,7 mln zł. Dalej będę doposażał szkoły, bo wiem jak ważne w edukacji są pomoce dydaktyczne, zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności oraz wspierające rozwój uczniów. Nowe planowane inwestycje rozpocznę od budowy hali sportowej przy Szkole Nr 1. Rozważam pomysł także innych specjalistycznych szkół, np. językowej lub informatyczno-programistycznej. Podejmę działania by przywrócić działalność Młodzieżowej Rady Miasta.

7. RABKA MIASTEM DZIECI

Mam wszystkie pozwolenia na centrum aktywności dla dzieci przy bulwarach tzn.: mały wyciąg na igielicie z torem saneczkowym, tory do zjazdów pontonowych, pumptrack, rozbudowę bulwarów w kierunku Rynku, dalsze projekty m. in. w kierunku Ponic są w przygotowaniu. Zaproponuję kolejne projekty na ścieżki rowerowe w całej gminie oraz tzw. pętli gorczańskiej. Przygotuję kompleksowy projekt zagospodarowania terenu wzdłuż Słonki, wraz ze „Starymi Bazarami”, nowymi mostkami, budową nowego lodowiska, i rozpocznę jego realizację. Wykorzystam teren istniejącego basenu do rozbudowy jako pełnowymiarowego krytego obiektu. Zakończę budowę drogi na ul. Poniatowskiego (górne Słonne) z zabezpieczeniem przestrzeni parkingowej. Rozpocznę realizację całorocznego wyciągu na Maciejowej, rozpoczynając od małych wyciągów, również w innych lokalizacjach Rabki, jako infrastruktury pomocniczej.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych działań w następnej kadencji znajdą Państwo również na ulotkach kandydatów na radnych.